Aktivnosti

Paracin 14.03.2011.g.
Danas je ekipa firme MITECOSystem iz Beograda preuzela oko 500 kilograma lekova sa isteklim rokom prikupljenih tokom demonstracionog pilot projekta. Projekat je podrazumevao postavljanje specijalnih kontejnera u apotekama, podelu flajera, tribinu u Dnevnom kulubu za stare i medijsku kampanju koja je trajala tokom celog projekta. Aktivnosti su organizovane u partnerstvu sa Tehnološkom školom iz Paraćina, Zdravstvenim centrom i privatnim apotekama. Ova aktivnost imala je za cilj da se testiraju važeće zakonske odredbe po pitanju upravljanja lekovima sa isteklim rokom. Na praktičan način demonstrirano je i evidentiranje kretanja opasnog otpada Dokumentom o kretanju opasnog otpada koji garantuje indentifikaciju svake od faza u ovom sistemu. Lekovi su za transport upakovani u specijalnu ambalažu sertifikovanu od strane UN. Prevoz je obavljen vozilom sa odgovarajućim ADR sertifikatom, a prikupljeni lekovi do konačnog izvoza u Austriju biće privremeno skladišteni u propisnom skladištu firme MITECO u Kneževcu.

Beograd.12.03.2011.godine
U sklopu završnih projektnih aktivnosti održana promocija MREŽE RESURS CENTARA O.K.O. Ideja je da se na ovaj način povežu OCD u Srbiji sa namerom jačanja kapaciteta u oblasti upravljanja opasnim kućnim otpadom sa ciljem da se osposobe da pružaju podršku lokalnim zajednicama i generatorima na unapređenje sistema za upravljanje ovim tokovima otpada. Pored toga da Mreža O.K.O. treba da olakša zajednički nastup u cilju obezbeđenja sredstava za nastavak aktivnosti na uspostavljanju održivog sistema upravljanja opasnim kućnim otpadom. Pozivu za uključivanje u rad Mreže do sada su se odazvali: „CEKOR“ Subotica, „EU Avalon“ Vršac, „ODRAZ“ Kraljevo , Savez učitelja Republike Srbije, „Škola za opstanak“ Beograd, „Zeleni krug“ Bački Petrovac, „Eko centar“ Beograd, „Omladinski kreativni klub“ Loznica, „Evropski ekološki centar“ Ćuprija, „Bela Breza Kruševac“, „GM Optimist“ Gornji Milanovac „Zeleni ključ“ Niš, „Eko NEC“ Kragujevac, „Ramondija“ Paraćin, „Eko info“ Vranje, „Kreativna mreža“ Paraćin, Regionalni centri UNECO Kruševac, Vršac i Šabac.

Forum o opasnom kućnom otpadu, Paraćin-Grza 25.02.2011-g
U sklopu aktivnosti NVO UNECO na projektu „Podrška civilnog sektora uspostavljanju održivog sistema upravljanja opasnim kućnim otpadom u Srbiji“ u sklopu SECTOR programa Švedske razvojne agencije SIDA, koga implementira Kancelarija REC-a u Srbiji nedavno je na Grzi kod Paraćina održan I Forum o opasnom kućnom otpadu. Forum je organizovan u saradnji sa Odborom za zaštitu životne sredine i Odborom za komunalne delatnosti SKGO-a. Preko šezdeset predstavnika lokalnih samouprava ,“MITEOSystem“, „OSRAM“ Srbija, USAID Agribusiness Project , NVO DTI predočili su značaj, potrebe ali i prisutne probleme u aktivnostima na uspostavljanju održivog sistema upravljanja pojediniih tokova otpada poput starih lekova, baterija, rasvetnih uređaja, malih kućnih aparata... Na Forumu su pokrenute i određene inicijative za usaglašavanje postojećih zakonskih odredbi koje će kao preporuke biti prosleđene nadležnim ministarstvima. Iskazana je potreba formiranja stalnog oblika koje bi koordiniralo aktivnosti svih zainteresovanih strana u postupku upravljanja opasnim kućnim otpadom.

Prezentacije:

U Beškoj je od 22. do 24.10.2010. organizovan trodnevni trening ’’Upravljanje opasnim kućnim otpadom’’ sa ciljem jačanja kapaciteta NVO oblasti poznavanja uloge civilnog sektora u sistemu upravljanja opasnim kućnim otpadom.
Poslednjeg dana uz učešće predstavnika partnerske organizacije iz Beogradske otvorene škole održana je i konslutativna sednica u funkciji iniciranja uspostavljanja međusektorske saradnje i partnerstva sa javnim i biznis sektorom.

Facilitatori tokom treninga bili su predstavnici Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, Pokrajnskog sekretarijata za životnu sredinu i održivi razvoj AP Vojvodina, SKGO-a, biznis sektora i NVO-a.

Prezentacije:

"Ovaj projekat se realizuje uz podršku programa SECTOR koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC).
Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)
"


separator

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

separator

Podržavaju nas:

ministarstvoocistimo srbiju
skgofutura Miteco osram